Skip to the content

Novi rok za dostavu ponuda / New deadline for submission of bids

Na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o uticaju pandemije koronavirusa na međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH i prihvatila produženje roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesija za četvrti kvartal 2020. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je na osnovu procijenjenog stanja i mogućnosti pripreme za dostavu ponuda, odredilo 05. decembar 2020. godine kao novi datum do kojeg se ponude mogu dostaviti.

Ovo obavještenje je objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao i na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

FBiH Government, on its 221st session, held on April 30, 2020, adopted the information from the FBiH Ministry of Energy, Mining and Industry on the impact of the coronavirus pandemic on the international public call for concession awards for exploration and exploitation of oil and gas in the Federation of Bosnia and Herzegovina and accepted the extension of the deadline for bid submission to the fourth quarter of 2020.

FBiH Ministry of Energy, Mining and Industry has, based on the estimated situation and the ability to prepare and submit bids, determined December 5, 2020 as the new date by which bids must be submitted.

This information is published on the websites of the Ministry and FBIH Government.


Preuzimanje / Download

Preuzimanje dokumentacije / Download documentation

Javno nadmetanje / Public competition

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina